Pomptechniek

Govers TSB heeft de nodige ervaringen in het onderhouden, repareren en reviseren van water-, zand- en baggerpompen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Projecten:

Lagerhuis lekkage GIW zand/grind pomp

Govers TSB kreeg de opdracht binnen om ter plaatsen een lekkage onderzoek uit te voeren. De klacht van de klant was dat er water in de smeerolie zat. De normale olie stand-tijden konden door deze lekkage niet worden gehaald.

Met behulp van gereduceerd luchtdruk is eerst het lagerhuis afgeperst en visueel geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie werden er geen lekkages waargenomen. Omdat er geen lekkages werden vastgesteld bij het lagerhuis, werd het overige smeergedeelte aan een druktest onderworpen. Dit betrof een expansietank, diverse slangen en RVS leidingwerk welke in verbinding stonden met lagerhuis van de pomp. Hierin werd wel een lekkage vast gesteld. Een koppelingverbinding was de oorzaak dat er water in het lagerhuis kon komen.

Na het verhelpen van de lekkage oorzaak is er door de klant geen lekkage meer waargenomen.


Spoed reparatie Bagema Lager groep

Voor een spoedopdracht werd Govers TSB gevraagd om op locatie een Bagema lager groep te reviseren. Aan boord werd de lager groep gedemonteerd en naar de werkplaats van de klant gebracht. Daar werden de oude lagers gedemonteerd van de pomp-as. Na visuele inspectie en schoonmaak werkzaamheden, zijn er nieuwe lagers en afdichtingen op de pomp as gemonteerd. Deze lager groep is weer terug in de zandpomp gemonteerd en na proefdraaien goed gekeurd door de klant.


Inspectie Warman zand pomp

Voor een inspectie van een Warman zandpomp werd Govers TSB uitgenodigd. Ter plaatse zijn pomponderdelen gedemonteerd en visueel geïnspecteerd. Een aantal slijtsporen toonde aan dat de gland spoeling niet voldoende werkte. Om verdere slijtage tegen te gaan is een onderzoek uitgevoerd. Hieruit een verbeterplan opgesteld en na goedkeuring toegepast.


Pompreparatie

Pompreparatie

In opdracht van een klant ter plaatse bij een pompstation een gebroken pakkingdrukker vervangen. Na demontage en inspectie (naar de oorzaak), is begonnen met het schoonmaken en monteren van nieuwe onderdelen en afgesloten met afstelling tijdens proefdraaien.Pomprevisie

Pomprevisie

Govers TSB heeft tijdelijk een klant ontzorgd bij revisiewerkzaamheden aan een brandblusinstallatie.
Er zijn werkzaamheden uitgevoerd zoals: demontage op locatie, inspectie, stralen/spuiten, montage van nieuwe onderdelen en montage en inbedrijfstelling op locatie.